↑ Åter till Kontakt

Styrelsen

Ordförande

Gudrun Kristmannsdottir (Helsingfors)

Styrelsemedlemmar
Elisabeth Jüriloo, vice ordförande (YTHS, Helsingfors)
Pia Charpentier, kassör (Syömishäiriökeskus, Helsingfors)

Monica Ålgars (HUS, Helsingfors)
Ritva Tynjälä (HUS, Helsingfors)
Riikka Viljanen (Syömishäiriökeskus, Helsinki)
Sirja Dimitroff, sekreterare