Föreningen

Suomen syömishäiriöyhdistys är en förening för professionella inom hälsovården som arbetar med ätstörningar.

Föreningens målsättning är att hjälpa professionella yrkesutövare att utveckla sina kunskaper genom spridning av aktuell och relevant kunskap. Föreningen strävar även efter att skapa samarbetsmöjligheter för vårdinstanser i Finland och att aktivt skapa och upprätthålla samarbete med utländska motsvarande föreningar.

Föreningens stadgar (på finska)