Styrelsen

Ordförande Monica Ålgars Styrelsemedlemmar Yasmina Silén, viceordförande Sirja Dimitroff, sekreterare Elisabeth Jüriloo Suvi Järvinen Ritva Tynjälä Riikka Viljanen Kassör: Pia Charpentier