Kirjoituspyyntö: Bulimia nervosan vaikutukset sairastuneen hengellisyyteen

Sairastatko tai oletko sairastanut bulimiaa? Olisin kiinnostunut kuulemaan kokemuksistasi.

Kerään tutkimusaineistoa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan käytännöllisen teologian laitokselle tekemääni pro gradu -tutkimusta varten. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten bulimia nervosaa sairastaneet kokevat sairauden vaikuttaneen heidän omaan hengellisyyteensä.

Etsin haastatteluun 18 vuotta täyttäneitä bulimia sairastavia tai sairastaneita henkilöitä. Sinun ei tarvitse olla minkään uskontokunnan jäsen.

Pyytäisin sinua kirjoittamaan ajatuksiasi muun muassa seuraavista aiheista:
Miten kuvailisit omaa hengellisyyttäsi? Hengellisyydellä tarkoitan kokemusta todellisuudesta, elämän tarkoituksesta, arvoista ja etiikasta, sekä elämän perimmäisistä merkityksistä. Siihen kuuluvat myös henkilökohtaiset käsitykset yliluonnollisesta, korkeammasta voimasta tai jumaluudesta. Hengellisyys tarkoittaa jokaiselle eri asioita.

Miten koet bulimian vaikuttaneen hengellisyyteesi tai uskonnollisuuteesi? Koetko sairauden vahvistaneen tai heikentäneen hengellisyyttäsi? Entä millä tavoin hengellisyys vaikutti mahdolliseen sairaudesta toipumiseen?

Kirjoita minulle vapaamuotoisesti ajatuksistasi 31.1.2017 mennessä. Vaihtoehtoisesti voit myös osallistua haastatteluun. Toivon, että mainitset kirjoituksessasi ikäsi ja sukupuolesi. Voit kirjoittaa nimettömästi ja vastata joko sähköpostin kautta, tai lähettämällä kirjeen. Jos vastaat postitse, laita kuoreen tunniste ”kirjoituspyyntö Koivunen”. Käsittelen kaikki vastaukset luottamuksellisesti, eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa pro gradu -tutkimuksesta. Tutkimusaineisto on ainoastaan minun käytettävissäni, ja tuhoan sen heti tutkimuksen teon jälkeen.

Ystävällisin terveisin,
Heli Koivunen
Käytännöllisen teologian maisterivaiheen opiskelija

heli.koivunen@helsinki.fi
p. 0417528343
Helsingin yliopisto / Käytännöllisen teologian laitos
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto

Tutkimuksen ohjaajana toimii kirkkososiologian professori Kati Tervo-Niemelä