Koulutus

Ajankohtaisia koulutuksia

Koulutuspäivät 25-26.4
Syömishäiriöyhdistys järjestää keväällä 2019 Helsingissä laadukkaan koulutuskokonaisuuden 25.4. ja 26.4. Voit osallistua myös vain toiseen koulutukseen. Koulutuspäivä 26.4.19 on englanninkielinen.

Jäsenillassa 25.4. Pauliina Juntunen kertoo kehittämästään hoitomallista terapiatyössä syömishäiriöpotilaiden kanssa. Perjantain koulutuspäivänä puheenvuorossa on Bente Sommerfeldt. Hän on norjalainen erikoispsykologi ja psykoterapeutti, joka on yksi juuri ilmestyneen kirjan ”Hunger” kirjoittajista. Kirja käsittelee syömishäiriöitä ja mentalisaatiota. Bente toimii myös ammatillisena johtajana yksityisessä syömishäiriökeskuksessa Oslossa.

Jäsenilta torstai 25.4.19 klo 17-20 terapiatalo Sointu (Töölöntorikatu 2, 8. kerros). Hinta: ilmainen.
Pauliina Juntunen, psykologi ja psykoterapeutti
Syömishäiriöstä vapautuminen viisaan mielen ja armollisuuden avulla
Käytännönläheinen malli toipumisen tueksi.

Ilmoittaudu jäseniltaan tästä

Koulutuspäivä perjantai 26.4.19 klo 10-16 Psykiatriakeskus. Hinta 175 euroa.
Bente Sommerfeldt, erikoispsykologi ja psykoterapeutti
Minding the body. Mentalizing and eating disorders.

  • What is mentalizing? Eating disorders as self-disorders.
    Eating disorders as clinical examples of impaired mentalizing.
  • Specific challenge in working with eating disorders. The doubled-focused therapy.
  • Structure of treatment. Working with staff and patients.
  • Working with parents. Clinician examples.

Ilmoittaudu koulutuspäivään tästä.

Ohjelma

Koulutus 25.5: Pitkäkestoiset ja vakavat syömishäiriöt

Koulutuspäivät 5-6.5.2017

5.5 Syömishäiriöt, pakko-oireet ja toiminnalliset riippuvuudet. Ensimmäisenä päivänä (5.5) perehdymme syömishäiriöpotilailla esiintyviin pakko-oireisiin ja –toimintoihin liittyvin aiheisiin, kuten esim. pakko-liikunta. Ymmärrystä haetaan niin psykoterapeuttisesta kuin riippuvuusnäkökulmasta. Päivä on yhtä puheenvuoroa lukuun ottamatta suomenkielinen. Kouluttajina toimivat psykoterapeutti Jyri Tamminen, fysioterapeutti Sirpa Isomäki ja dosentti Andreas Birgegård.

6.5 SASB Self-image and eating disorders. Toisena päivänä (6.5) tarjoamme SASB-minäkuvamittarin käyttökoulutuksen. L.S. Benjaminin interpersoonallisen sosiaalisen käyttäytymisen rakenneanalyysi (SASB) on empiirisesti validoitu ja kliinisesti käyttökelpoinen väline minäkuvan tutkimiseen. SASB-minäkuvaa on tutkittu suhteessa syömishäiriöihin ja tutkimukset ovat osoittaneet minäkuvan sisällyttämisen hyödyn ja tärkeyden syömishäiriötutkimuksessa. Päivä on pääosin englanninkielinen, mutta suomenkielistä tukea löytyy koko päivänä. Kouluttajina toimivat dosentit Andreas Birgegård ja Rasmus Isomaa.

Ohjelma

22.4.2016 Syömishäiriöt ja neuropsykiatria
Koulutuksessa käymme käytännönläheisesti läpi neuropsykiatriaa ja sitä mitä kognitiivisella käyttäytymisterapialla on annettavaa näiden henkilöiden kuntoutukseen. Pohdimme autismin kirjon ja syömishäiriön yhteyttä, mm. autismin kirjon häiriöiden yleisyyttä, diagnosoinnin ongelmia ja merkitystä sekä tunnistamiseen liittyviä asioita. Lisäksi käsittelemme hoidon/kuntoutuksen haasteita.

Ohjelma

5-6.11.2015 Nuoren Anoreksiaa sairastavan perhepohjainen hoitomalli
Koulutuksen järjestää Suomen syömishäiriöyhdistys ry ja HYKS syömishäiriöklinikka. Kouluttajina toimivat perheterapeutit Katja Tenhovirta ja Anita Ryöppönen. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti. Koulutuksen hinta on 250 €.

Ohjelma

13.4.2015 Kliinisen työn ja tutkimuksen kohtaaminen
Koulutuspäivän aamupäivän osuuden tavoitteena on esittää, kuinka kliinistä työtä tekevä ammattilainen voisi hyödyntää tieteellisiä menetelmiä työssään.

Ohjelma

Koulutukset 2012-2014

11.4.2014 Miten kohdata syömishäiriötä sairastava potilas ja hänen perheensä/läheisensä?
Koulutuspäivä käsittelee potilaan ja hänen perheensä/läheisensä kohtaamista vastaanotolla. Perehdymme kliiniselle työlle tärkeisiin teemoihin ja ilmiöihin, mm. potilaan/perheen odotukset, potilaan/perheen haastaminen muutoksiin ja vastatunteiden hyödyntäminen ja niistä selviäminen.

7.10.2013 Syömishäiriöt ja psykoterapia
Koulutuksessa käydään läpi, milloin psykoterapiaa tulisi harkita syömishäiriötä sairastavan potilaan hoidossa, ja miten arvioida potilaan psykoterapiavalmiutta.

Koulutuspäivä sisältää luentoja syömishäiriöiden hoidossa käytettävistä eri psykoterapiasuuntauksista

23.4.2013 Menetelmiä ahmimishäiriöiden hoitoon

10-12.10.2012 Compassion focused therapy for eating disorders